Skip Navigation Links

Bli medlem i Forbundet KYSTEN!

Ved å melde deg inn støtter du Forbundet KYSTENs arbeid, og blir abonnement på tidsskriftet KYSTEN. Så snart medlemskontingenten er betalt vil du få tilsend de siste utgavene av tidsskriftet.

Forbundet KYSTEN har tre medlemskategorier:
  1. Hovedmedlemsskap, som koster kr 400,- pr år.
  2. Ungdomsmedlemsskap -inntil fylte 26 år, som koster kr. 200,- pr. år
  3. Familie/husstandsmedlemsskap, for øvrige medlemmer av samme husstand. Dette koster kr 50,- pr år per familie/husstandsmedlem.

Etter 1. juli betaler nye hovedmedlemmer og ungdomsmedlemmer halv pris ut året. Prisen for familie/husstandsmedlemsskap er uendret.

Registering av familiemedlemmer

Husk å velge type/antall medlemskap i feltet «medlemskap» hvis du melder inn fler enn deg selv.

Ønsker du kun å registrere nye familie/husstandsmedlemmer (hvis du selv er medlem fra før) så send en e-post til mona@kysten.no. Oppgi eget navn og adresse, nye familie/husstandsmedlemmers navn og hvilket kystlag dere tilhører. Hver husstand får tilsendt ett eksemplar av tidsskriftet.

Nytt medlemskap
Velg riktig pris, og skriv inn alle familiemedlemmer før du lagrer.
Familiemedlemmer
Informasjon om verver
 
 
 
 
 
 

Vervepremiene er tiltenkt privatpersoner som verver nye medlemmer.

Kystlag har ikke mulighet til å registrere seg som verver. Se gjeldende vervepremier her.

Takk for at du verver!