Skip Navigation Links


Registering av familiemedlemmer

Ønsker du kun å registrere nye familie/husstandsmedlemmer (hvis du selv er medlem fra før) så send en e-post til mona@kysten.no. Oppgi eget navn og adresse, nye familie/husstandsmedlemmers navn og hvilket kystlag dere tilhører. Hver husstand får tilsendt ett eksemplar av tidsskriftet.

Nytt medlemskap